Szanowni Państwo.

W naszej firmie można dokonać zlecenia na kremację osoby zmarłej. Kremację przeprowadzamy w Gdańsku w krematorium należącym do PPU Zieleń Sp. z o.o. Poniżej podajemy ceny i niezbedne dokumenty związane z usługą kremacji. Jednocześnie informujemy, że jako firma Z.U.P. Ostatnia Posługa nie doliczamy żadnych dodatkowych kosztów. Oryginalna faktura za usługę lub jej kserokopia jest przekazywana Rodzinie.

Z poważaniem.

Mirosław Słowikowski.

* ceny podane są w kwocie brutto

1. Kremacja zwłok  - 700,oo zł.

2. Kremacja w dniu wolnym od pracy   - 1600,oo zł.

3. Kremacja po ekshumacji   - 800,oo zł.

4. Kremacja dziecka w wieku do 1 roku   - 300,oo zł.

5. Kremacja dziecka w wieku do 6 lat   - 450,oo zł.

6. Udział rodziny przed kremacją   - 150,oo zł.

DANE WYMAGANE PRZY REZERWACJI;

a/ Imię i Nazwisko osoby zmarłej

b/ Data zgonu

c/ Nazwa cmentarza na którym zostanie pochowana urna

d/ Przybliżona waga osoby zmarłej


Trumna musi być wykonana z drzewa liściastego, nie lakierowanego, bez ozdób metalowych.

Ciało poddawane kremacji nie może posiadać rozrusznika serca. Należy go usunąć przed procesem.

DOKUMENTY;

- Oryginalny akt zgonu do wglądu.

- Zaświadczenie woli zmarlego lub rodziny na kremację

- Wnieść opłatę za kremację.

Urna przekazywana jest zleceniodawcy wraz z protokółem kremacji.

Osoba odbierająca prochy musi posiadać dowód osobisty.