Założycielami firmy są Łucja i Mirosław Słowikowscy. ZUP Ostatnia Posługa powstała w 1991 r.