Podstawowe Usługi Pogrzebowe

 • całodobowy przewóz Zmarłych z domów, domów spokojnej starości, domów opieki, hospicjów;
 • międzynarodowy oraz krajowy przewóz Osób Zmarłych;
 • organizacja ceremonii pogrzebowych wyznaniowych i świeckich;
 • profesjonalna obsługa ceremonii pogrzebowej;
 • trumny, urny, ziemne kolumnarium;
 • wystrój grobu (winda pogrzebowa, nagłośnienie, namiot, sztuczna trawa);
 • przygotowanie Osób Zmarłych do pogrzebu;
 • kopanie grobów, pogłębianie istniejących;
 • budowa grobów murowanych;
 • usługi florystyczne;
 • oprawa muzyczna;
 • kremacje.

Formalności Cmentarno-Urzędowe

 • wyrabianie aktów zgonu;
 • bezpłatne formalności ZUS, Sanepid, administracje cmentarne;
 • bezpłatne kredytowanie pogrzebów w ramach zasiłku pogrzebowego.

Dodatkowe Usługi Pogrzebowe

 • ceremoniarz (pogrzeby wyznaniowe i świeckie);
 • stypy;
 • autokary;
 • fotograf;
 • wideofilmowanie;
 • ekshumacje (w celu pogłębienia grobu, przeniesienia szczątków na inny cmentarz);
 • balsamacja.